Visie van de Tekenschool

Visie van de Tekenschool is dat elk mens mag er zijn en heeft een unieke binnenwereld. Door te tekenen en te schilderen krijg je grip op je binnenwereld. Je leert de kunstenaar in jezelf kennen.

Op de tekenschool hebben we als basis het christelijk geloof. In de bijbel, een eeuwenoud boek, staan wijze levenslessen die nog steeds van toepassing zijn op ons leven.

Er staan veel voorbeelden waarbij christenen uit een bron van kracht mogen putten – we noemen dat ‘de heilige Geest’ – om liefdevol te zijn. In 1 Petrus 3:8 staat: “Leef met elkaar mee en houd van elkaar. Wees vriendelijk en nederig.” Zo zijn er meer voorbeelden te vinden in de bijbel.

Het is ook psychologisch bewezen. Mensen worden gelukkig van fijne relaties. Als je er kunt zijn voor de ander en voor elkaar. Erg belangrijk hierin is Mattheus 22:37. Het eerste en grote gebod is: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart, uw ziel en uw verstand. Het tweede hieraan gelijk is. Heb je naaste lief als jezelf. “ De bijbel gaat er van uit dat je jezelf liefhebt. Van daaruit kun je de ander liefhebben.  Dus goed voor jezelf zorgen. Dan kun je uitdelen.

Geloven is erg persoonlijk, een ieder beleeft dat op zijn eigen uniek manier. Omdat het Gods bedoeling is dat jij op aarde bent, is jouw manier goed. Ieder mens mag er zijn. Dus jouw unieke persoonlijk geloof ook. Met het tekenen en schilderen komt de binnenwereld naar buiten. Daarom is nooit fout wat er op papier komt. Alles is goed, alles kan!

Voor ons tekencursus programma klik op onderstaande button.

Cursussen tekenen en schilderen